Lidmaatschap van NS DOS


Het lidmaatschap van NS DOS geeft toegang tot alle clubdagen en overige activiteiten van NS DOS.
Op de clubdagen is een aantal PC's beschikbaar voor de leden, worden demonstraties gegeven van het gebruik van bepaalde pakketten of technieken (internet, hoe maak ik een homepage etc.).
Op de clubdagen zijn ook altijd leden aanwezig die kunnen helpen bij het oplossen van probleempjes met hard- of software, het inbouwen van geheugen, een schijf, DVD drive enzovoorts.
Het lidmaatschap van NS DOS staat open voor alle (gepensioneerde) werknemers uit de sociale eenheid van NS en hun gezinsleden.
NSDOS is een afdeling van de SSVU.
Lidmaatschap van NS DOS houdt dus automatisch het lidmaatschap van de SSVU in.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de SSVU zijn van toepassing.
Het lidmaatschap van NS DOS loopt steeds vanaf het moment van aanmelding tot het eind van het kalenderjaar en wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 november van het lopende jaar een opzegging is ontvangen.
De contributie bedraagt € 2,- per maand, waar mogelijk in te houden via de (NS ) Personeelsadministratie middels een machtiging van het lid.
Post-actieve leden of leden die hun salaris niet via de NS Personeelsadministratie ontvangen kunnen per giro betalen. Giro-betalers storten 1 x per jaar € 24,-. naar
NL25 INGB 0004 0989 84
Aanmelden als lid, of informatie opvragen over het lidmaatschap, kan door het aanmeldingsformulier hieronder te downloaden en ingevuld aan de ledenadminstratie (zie formulier) te sturen.
Aanmeldingsformulier NSDOS

Zoeken op het internet

© 2010 NSDOS Contact