SSVU Computer Hobby Club NSDOS

Bestuurssamenstelling 05-02-2011
Voorzitter
Webmaster
Helpdesk
Clubdagen Coordinator
E-mail:
voorzitter@nsdos.nl
E-mail:clubdagen@nsdos.nl
E-mail:webmaster@nsdos.nl
E-mail:2penningmeester@nsdos.nl
Stacks Image 506

Hr. H Steffens
Gerechtshoeve 5
3992 NN Houten
Secretaris:
Clubdagen Coordinator:
Ledenadministratie:
Plv. voorzitter:
E-mail:
secretaris@nsdos.nl
Stacks Image 519

Mevr. P. Schouten - Verhaar
Gorsplein 30
3435 CP Nieuwegein

Penningmeester:
Helpdesk
E-mail:
penningmeester@nsdos.nl
Stacks Image 532

Hr. B. van Acquooij
Chopinstraat 17
3438 BP Nieuwegein

2e Penningmeester:
E-mail:
ledenadmin@nsdos.nl
mail2penningmeester@nsdos.nl
Stacks Image 545

Hr. H. Schouten
Gorsplein 30
3435 CP Nieuwegein

Notulist
2e Secretaris
Helpdesk
E-mail:
2secretaris@nsdos.nl
Stacks Image 558

Hr. J.M.W. Edelijn
Gerechtshoeve 1
3992 NN Houten

Zoeken op het internet
© 2010 NSDOS Contact